Trang chủ: http://muthienmenh.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 28/12/2023 (13:00) - Open Beta: 30/12/2023 (13:00)