Trang chủ: http://mu-hanoiss2.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Lorencia

Loại Mu: Reset, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 15/12/2023 (14:00) - Open Beta: 17/12/2023 (14:00)