Trang chủ: http://mu-fpt.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 20/12/2023 (13:00) - Open Beta: 22/12/2023 (13:00)