Trang chủ: http://mu-bavuong.vn/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuBaVuongSeason6

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoài Niệm

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 15%

Alpha Test: 11/04/2024 (13:00) - Open Beta: 13/04/2024 (13:00)