Trang chủ: http://mu-hanoiss2.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Việt Nam

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 27/07/2023 (13:00) - Open Beta: 29/07/2023 (13:00)