Trang chủ: http://s2mupro.online/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset, Exp 99x, Drop 30%

Alpha Test: 28/02/2023 (00:00) - Open Beta: 01/03/2023 (19:00)