Trang chủ: http://muviet-xua.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 19/03/2023 (13:00) - Open Beta: 20/03/2023 (20:00)