Trang chủ: http://muviet24h.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN SỨ

Loại Mu: Reset, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 26/10/2023 (00:00) - Open Beta: 29/10/2023 (13:00)