Trang chủ: http://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 05/03/2023 (00:00) - Open Beta: 08/03/2023 (13:00)