Trang chủ: https://mumiennam.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 28/09/2023 (00:00) - Open Beta: 01/10/2023 (13:00)