Trang chủ: http://mumiennam.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ANH HÙNG

Loại Mu: Reset, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 10/08/2023 (00:00) - Open Beta: 13/08/2023 (13:00)