Trang chủ: http://muanhhung.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 21/08/2023 (00:00) - Open Beta: 24/08/2023 (13:00)