Trang chủ: http://mu-hoiuc.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Ức

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 13/06/2023 (13:00) - Open Beta: 16/06/2023 (13:00)