1. Danh sách Vũ khí: Kiếm, Đao, Vuốt,

2. Danh sách Vũ khí: Gậy Staff

3. Danh sách Cung & Nỏ (Bow & Crossbow)


🏆 MuMoiRavn.com : Kênh giới thiệu Game Mu Online mới nhất, Các bài Huớng dẫn choi MU Online