Lệnh Cộng Điểm Nhanh

 • /addstr xxx : Cộng điểm sức mạnh
 • /addagi xxx : Cộng điểm nhanh nhẹn
 • /addvit xxx : Cộng điểm sức khỏe
 • /addene xxx : Cộng điểm năng lượng
 • /addcmd xxx : Cộng điểm mệnh lệnh
 • /freestr : Tẩy điểm sức mạnh
 • /freeagi : Tẩy điểm nhanh nhẹn
 • /freevit : Tẩy đểm sức khỏe
 • /freeene : Tẩy điểm năng lượng
 • /freepoint : Tẩy điểm tất cả các chỉ số trên

Lệnh thường dùng

 

 • /nv3 : Làm nhiệm vụ cấp Master (1 số Server sẽ có hoặc có lệnh khác nhau)
 • /autoreset hoặc /autoresetvip (có thể bấm F4 để xem thêm tính năng Auto Reset mở rộng)
 • /post Nội dung : Chat toàn Server
 • /pkclear : Rửa tội
 • /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild
 • /BattleSoccer Tên Guild : Thi đấu đá bóng tại Stadium (Arena)
 • /Request on ( off ) : Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác
 • /Move hoặc /Warp : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria) – Phím M để di chuyển nhanh

Lệnh cưới hỏi

 

 • /marry Tên Vợ Chồng: Hỏi cưới / Két hôn
  Chú ý : chú rể đứng ở tọa độ 13.26 và cô dâu đứng ở đúng tọa độ 13.25 ( Trong nhà thờ Devias 2 )
 • /acceptmarry : Đồng ý cưới
 • /divorce : Từ chối cưới
 • /tracemarry : Di chuyển ngay lập tức đến Chồng/Vợ
 • /forcedivorce : Ly dị không cần sự có mặt của đối phương

Lệnh biểu cảm

 

 • /Dance : Nhảy Dance
 • Respect : Quỳ xuống cầu xin
 • ^_^, haha, hehe : Cười
 • Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
 • Rush : Tư thế tấn công
 • Sir : Tư thế chào đại ca
 • T_T : Ôm đầu đau khổ
 • Win : Giơ tay chiến thắng
 • Go go go : Tấn công
 • Hello : Chào
 • Bye bye : Tạm biệt
 • ; : Gãi đầu

Lệnh trong Guild/Liên minh

 • /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild
 • @ Nội dung: Nói chuyện trong Guild
 • @@ Nội dung: Nói chuyện với cả trong Guild và Liên minh
 • @> Nội dung: Nội dung Thông báo tới các thành viên, Thông báo màu Xanh trên Màn hình khi thành viên vào Game

 


🏆 MuMoiRavn.com : Kênh giới thiệu Game Mu Online mới nhất, Các bài Huớng dẫn choi MU Online